ลำดับ ข่าวศึกษาต่อ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่2 โควต้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12/ก.พ./2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเฉพาะหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2563 รอบที่2 โควต้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12/ก.พ./2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06/ม.ค./2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23/ธ.ค./2562
5 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเฉพาะหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 )คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23/ธ.ค./2562
6 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม) หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/พ.ย./2562
7 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/พ.ย./2562
8 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/พ.ย./2562
9 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/พ.ย./2562
10 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควต้าท้องถิ่น 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01/ต.ค./2562
11 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตาท้องถิ่น
11/ก.ย./2562